دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، آذر و دی 1389 (58) 
اثرات محافظتی دیکلوفناک سدیم و بتامتازون در اپیتلیوم قرنیه چشم خرگوش های آلوده به خردل در مرحله حاد

صفحه 229-235

سیدهمایون صدرایی؛ محمدحسین اسدی؛ خسرو جدیدی؛ مصطفی نادری؛ غلام رضا کاکا؛ غلام رضا پورحیدری


اثرات مصرف آب هویج غنی شده با بتاکاروتن بر سطوح سرمی نشانگرهای التهابی در دیابت نوع 2

صفحه 236-247

بهرام رشیدخانی؛ تیرنگ رضانیستانی؛ شاهین رسولی؛ آتنا رمضانی؛ فریده طاهباز


مقایسه اثر سه شیوه تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون

صفحه 256-265

محمد سیداحمدی؛ فهیمه کیوانلو؛ حمیدرضا طاهری؛ اکبر پژهان؛ جواد طاهرزاده


رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان در دانشجویان

صفحه 274-280

لطف اله کریمی؛ نعمت‌اله شموسی؛ ایرج صفایی راد؛ محسن احمدی طهور


اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست در شهرستان سبزوار

صفحه 281-286

ابوالفضل رحمانی؛ محمدرضا بهروزی خواه؛ احمداله آبادی


مقایسه زمان واکنش ساده و انتخابی ورزشکاران دختر و پسر

صفحه 294-300

امیر کساییان؛ اصغر کیان زاده؛ سیدمصطفی طیبی ثانی؛ حسن عبدی؛ علی فهیمی نژاد