دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392 (67) 
5. بررسی شیوع پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک در سال 1389

صفحه 42-50

عنایت اله بخشی؛ احمد دلبری؛ ملیحه صبور؛ احمد علی اکبری کامرانی؛ حمیدرضا یاوری؛ رباب صحاف


8. بررسی حذف رنگ‌های آزو از محلول‌های آبی با استفاده از بیومس جلبک قهوه‌ای سیستوسیرا ایندیکا

صفحه 72-83

یوسف پور عشق؛ ایوب رستگار؛ احمد اله آبادی؛ زهرا رضائی گزل آباد؛ عبدالمجید قلی زاده


9. پاسخ های روانی به دنبال سرطان پستان: مطالعه کیفی

صفحه 84-92

طیبه معصومی؛ نرگس شفارودی؛ افسون حسنی مهربان؛ محمد کمالی؛ رامش عمرانی پور


11. بررسی فراوانی انگل‌های روده‌ای در ناتوانان ذهنی مراکز تحت پوشش بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390

صفحه 101-108

سمیه طریحی؛ رامتین حدیقی؛ محمدجواد نمازی؛ فاطمه طباطبایی؛ احمدرضا معمار؛ لامع اخلاقی؛ افشین داوری