دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر و آبان 1386 (45) 
3. مقایسه عمل پروبینگ و تزریق هوا با پروبینگ و تزریق سالین در مبتلایان به انسداد مادرزادی مجرای اشکی

صفحه 154-158

محمدحسین داوری؛ غلام حسین یعقوبی؛ بهروز حیدری؛ محمدرضا میری؛ حسن مسعودیان


4. مطالعه آنزیم آلکالین فسفاتاز جدید مول هیداتی فرم انسانی

صفحه 159-164

بیژن فرزامی؛ پروین پاسالار؛ سیداحمد حسینی؛ محمد آبرومند؛ لیلا احمدی؛ علیرضا جعفری


6. بررسی تاثیر ماساژ بر شدت خستگی در زایمان

صفحه 172-178

زهرا عابدیان؛ سیده بتول حسن پورازغدی؛ علیرضا فدایی؛ زهره عباسی؛ حبیب اله اسماعیلی


8. مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان علوم پزشکی مشهد با و بدون درد قاعدگی اولیه

صفحه 185-191

زهره خلجی نیا؛ حسین حسن آبادی؛ زهرا عابدیان؛ حبیب اله اسماعیلی