دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1390 (60) 
2. تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان

صفحه 82-90

سیامک محبی؛ یاسر تبرائی؛ غلامرضا شریفی راد؛ محمد مطلبی؛ مرضیه شاه سیاه


3. تاثیر یک دوره تمرین ایروبیک بر سلامت روان زنان معتاد

صفحه 91-97

محسن کوشان؛ فرشته گلستانه؛ محمد سیداحمدی؛ مهدی مقرنسی؛ فهیمه کیوانلو


4. تاثیر برنامه مدیریت ایمنی بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان درمانی

صفحه 98-103

مهدی گل افروز شهری؛ مهروز جوادی؛ هادی گل افروز؛ عباس عبادی؛ محمدمهدی سالاری


5. تاثیر آموزش بر آگاهی و خود کارآمدی رابطین نسبت به ضرورت تفکیک نان کپک زده از سایر ضایعات نان

صفحه 104-109

رویا پیروی مینایی؛ محمد واحدیان؛ مهدی جعفرزاده؛ فرخنده امین شکروی


6. مقایسه تاثیر درمان فراشناختی و درمان دارویی در وسواس فکری

صفحه 110-117

مریم جوانبخت؛ حسن عبداله زاده؛ فریبا عبداله زاده


7. عوامل مؤثر در پیشگویی موفقیت اینداکشن

صفحه 118-124

لیلا امینی؛ آرش اکابری؛ هما صادقی؛ نرجس بحری


8. ارتباط بین ناهنجاری ای ستون فقرات با مؤلفه های حرکتی آزمون کپارت در دانش آموزان نارسای حرکتی

صفحه 125-131

فهیمه کیوانلو؛ بهرام یوسفی؛ زهرا سلمان؛ اکبر پژهان؛ محمد سیداحمدی؛ حمیدرضا طاهری


9. رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران

صفحه 132-139

سعید واقعی؛ احمد آشوری؛ امیر رضا صالح مقدم؛ حسین کریمی مونقی؛ اکرم گازرانی؛ حسن غلامی


10. سنجش میزان آلاینده های هوا در شهر سبزوار

صفحه 140-147

احمد اله آبادی؛ اکبر احمدی آسور