دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، آذر و دی 1390 (62) 
1. اثر اتانول بر کارآیی داروی والپرویک اسید در موش سوری

صفحه 235-243

اکبر پژهان؛ سید جواد میرنجفی زاده؛ محمد محمدزاده؛ آرش اکابری


2. تاثیر پماد گیاه صبر زرد بر شدت درد پرینه بعد از اپی زیاتومی مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور

صفحه 243-249

فریده اقدام پور؛ عصمت مهرابی؛ محسن تقی زاده؛ معصومه خیرخواه؛ حمید حقانی؛ فرشته جهدی


3. تاثیر مراقبت مبتنی بر شواهد همراه با یخ درمانی بر التهاب مخاط دهان در کودکان تحت شیمی درمانی

صفحه 250-259

زهرا ظهوریان؛ زهرا بدیعی؛ علیرضا صراف شیرازی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


4. اندازه گیری میزان پروتئین و بیان ژن لپتین در پاسخ به یک جلسه تمرین استقامتی در موش صحرایی

صفحه 260-271

میترا خادم الشریعه؛ محمدرضا حامدی نیا؛ طیبه امیری پارسا؛ سید علی رضا حسینی کاخک


5. اثر آرایش تمرین بر اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته

صفحه 272-279

فهیمه کیوانلو؛ محمد سید احمدی؛ زینب فرخ؛ حسین صمدی؛ محسن کوشان؛ مهدی خلیل ارجمندی


7. تاثیر آموزش حل مساله بر خودمدیریتی و هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک

صفحه 288-295

سارا شیردل زاده؛ نصرت قائمی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمیدرضا بهنام وشانی


8. فراوانی عوامل خطر عفونت های HIV و هپاتیت در افراد بی خانمان شهرتهران طی سال های 86-1384

صفحه 296-301

آرش اکابری؛ سیداحمد سید علی نقی؛ ربیع اله رحمانی؛ سعید رحمانی؛ محمود محمود فراهانی؛ سیدمصطفی حسینی


10. گزارش یک مورد رتینوپاتی به دنبال رادیوتراپی تومور استزیونوروبلاستوما

صفحه 306-308

سیداحمد رسولی نژاد؛ محمد مکانیکی؛ امیرحسین شیرزادیان؛ ابراهیم مکانیکی