دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1387 (48) 
1. ارزیابی اثر عصاره تام هیدرو الکلی گیاه شنبلیله بر میزان اضطراب و خواب در موش سوری

صفحه 65-72

عباس علی طاهریان؛ مهدی زاهدی خراسانی؛ زهرا ملاشاهی؛ عباس علی وفایی


3. مقایسه تاثیر دریافت و عدم دریافت غذا حین همودیالیز بر عوارض جانبی زودرس آن

صفحه 82-87

عباس علی زراعتی؛ حبیب اله اسماعیلی؛ عبدالقادر عصاررودی؛ محمد نوروزی حجی


7. بررسی ارتباط قومیت و بروز پره اکلامپسی

صفحه 110-115

نرجس سادات برقعی؛ محمدرضا ربیعی


8. بررسی تاثیر عوامل محیطی و داروهای ضد قارچی متداول بر تولید آرتروکونیدیا در گونه های رایج جنس ترایکوفایتون و اپیدرموفایتون فلوکوزوم

صفحه 116-122

محمدجواد نصیری کاشانی؛ محمد فریور صدری؛ سیدامیر یزدان ‌پرست؛ میترا فرنودیان؛ زینب قاسمی؛ شیرین فره یار


9. بررسی شیوع عوامل خطر خودکشی در افراد اقدام کننده به خودکشی بستری در اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار

صفحه 123-128

عباس حیدری؛ طاهره توفیقیان؛ علی ربانی زاده؛ محمدرضا شگرف نخعی؛ محسن کوشان؛ کاظم مسکنی