دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395 
5. بررسی وضعیت تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان زابل در سال 1392

صفحه 770-775

علیرضا انصاری‌مقدم؛ مهدی کریمی اول؛ رضا ایمان‌خواه؛ محمد هادی عباسی؛ ابوالفضل پناهی میشکار؛ حامد نقدبیشی


6. تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

صفحه 776-781

سارا جهانگیری؛ موسی‌الرضا تدین فر؛ علیرضا رحمانی؛ محمد حسن رخشانی


8. بررسی نقش افسردگی و اضطراب در پیش‌بینی بی‌خوابی

صفحه 788-793

سجاد امینی‌منش؛ جعفر حسنی؛ محمد نیکوسیر جهرمی؛ مهدی طاهری؛ حسن رضایی جمالویی