دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ریسک فاکتورهای موثر بر شیوع بیماری کووید19 در بین کارکنان بهداشتی: یک مطالعه مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

اکبر احمدی آسور؛ فاطمه فصیح رامندی


2. بررسی ارتباط راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در دوران پاندمی کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400

مینا قلعه نوئی؛ زهرا زارع؛ ندا مهدوی فر؛ نفیسه زارع؛ ساجده اعتمادی


3. الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان


4. مداخله برنامه های ورزشی TRX و پیلاتس بر تعادل وظرفیت‌های عملکردی زنان بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

پریسا قاسمی؛ فرزاد ناظم؛ مسعود اعتمادیفر؛ حسین ساکی


5. تعیین الگوی مقاومت دارویی سویه‌های اشرﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ نسبت به 20 آنتی‌بیوتیک مورد استفاده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

آیدین عزیزپور


6. بررسی تاثیر راه اندازی مبتنی بر شواهد بیمار بر درد پس از جراحی هرنی اینگوینال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

مصطفی راد؛ ناصر مقربیان؛ محمد ولی احمدی؛ زهرا غازی


8. اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید بر مقادیر سرمی TNF-α و بیان ژن FOXO1 هیپوکمپ موش‌های صحرایی دیابتی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

سودابه رضایی؛ ندا خالدی


9. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر بهبود عدم تحمل بلاتکلیفی، اجتناب شناختی و باورهای مثبت در مورد نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

سید محمد داود حسینی؛ شعله امیری؛ کوروش نامداری؛ حسین مولوی


10. بررسی تاثیر دارچین بر سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

پروانه سارانی علی آبادی؛ علیرضا داشی پور؛ حامد سارانی؛ افسانه سرابندی نو


11. مقایسه اضطراب مرتبط با درد، خودکارآمدی درد و راهبردهای مقابله‌ای در زنان دارای سردرد میگرن و عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نیلوفر میکائیلی؛ شیرین احمدی


12. مقایسه مدل های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در جمعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

احسان موسی فرخانی؛ بهناز بیگی؛ حمید رضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل


13. بررسی اثر ماده حشیش Cannabis بر رشد سلولی سلول های بنیادی مشتق شده از بافت آندومتر رحم موش های صحرایی بالغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نجمه فرهادی؛ داوود مهربانی؛ سیدابراهیم حسینی؛ سارا هاشمی


15. بررسی اثرات عصاره گیاه سندانی (Anvillea garcinii) و تمرین ورزشی بر هورمون های جنسی موش های صحرایی نر مبتلا به هیپرلیپیدمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

امیرعباس مینایی فر؛ محمد حسن دشتی خویدکی؛ فاطمه راسخ


16. اثر سیلی بینین برتکثیر سلولی و بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولین-1 (IGF-1) درسلولهای فیبروبلاست ختنه گاه انسانی در محیط برون تنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

سودابه الیاسی؛ جینا خیاط زاده؛ سعیده ظفربالانژاد


17. بررسی اثرات سمیت سلولی نانونیوزوم حاوی کافئین بر روی سلول های سرطانی سینه انسانی MCF-7

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نکیسا ضرابی اهرابی؛ سید مهدی طبایی؛ مریم جهانشیری مقدم


18. بهینه سازی شرایط رشد هیبریدهای مولد آنتی بادی مونوکلنال بر علیه آنتی ژن لیشمانیا اینفنتوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

عزت نوری زاده


19. رابطه خودپندارة تحصیلی و ساختار کلاس با تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

نسرین میرچولی؛ علی محمد ناعمی