موضوعات = آناتومی، بافت و جنین
تعداد مقالات: 8
1. بررسی استریولوژیک حجم ساختارهای کلیه در پانکراتیت القا شده توسط ال- آرژینین و نقش درمانی پانکراتین

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 250-258

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ رضا ختوان


2. بررسی هیستومورفومتری اثر تیامین بر ساختار روده کوچک در موش‌های دیابتی ناشی از آلوکسان

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 30-38

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ کاظم نوروزی؛ سعید حبیبیان دهکردی


4. عصاره رزماری، مکمل سرم و القاء کننده تکثیر سلول های بنیادی چربی انسانی در شرایط کشت آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 676-686

مریم ایزدی تلسرخی؛ مریم حاجی قاسم کاشانی؛ محمد تقی قربانیان


7. بررسی بیان نشانگر HMWCKدر هیپر پلازی خوش خیم وآدنو کا سینومای پروستات با روش هیستو لوژی وایمونوهیستوشیمی

دوره 25، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 271-278

رحیم گل محمدی؛ محمدرضا مهاجری؛ مطهره گل محمدی


8. مطالعه اثر Allium cepa برمهار رشد سلولهای توموری در موش BALB/c مدل سرطان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 241-250

پریسا کریشچی خیابانی؛ سایه بیداران