موضوعات = مدیریت آموزش
تعداد مقالات: 11
1. طراحی، اجرا و ارزشیابی لاگ بوک الکترونیکی مبتنی بر وب برای کارآموزی دانشجویان اتاق عمل و هوشبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ فاطمه برزویی؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ رویا اکبرزاده؛ حمیده یزدی مقدم


2. الگوی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین خدمات بیمارستانی

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 959-969

موسی الرضا محقق نژاد؛ امیر اشکان نصیری پور؛ روح اله زابلی؛ حسین دامغانیان


5. ساخت مدل ارتباطی نقش ایزو در کیفیت آموزش نیروی انسانی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 202-209

نسرین میرچولی؛ رضا دیهیم


6. بررسی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 619-626

زهرا کیوانلو؛ علیرضا قربانی؛ حسین تیره؛ رمضان تازه گل


7. بررسی تأثیر روش‌های آموزشی همتا و غیر همتا بر یادگیری بالینی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 96-1395

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 487-493

امیرحسین کیذوری؛ حمید یاقوتی مقدم؛ حمید صادقی؛ محمد حسین زاده حصاری؛ مهناز حق نظر


8. شناسائی شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی جهت ارائه مدل

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 13-23

سید رضا آل طه؛ دکتر نگین جباری؛ کیومرث نیاز آذری


9. ارزیابی کیفی عناصر محتوایی چکیده پایان نامه های دانشگاهی براساس استاندارد ( ANSI/NISO Z39.14 (R2015: مطالعه موردی

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 121-130

مریم کریمی؛ مریم کازرانی؛ مریم شکفته؛ حسن جهانی هاشمی


11. نکاتی پیرامون مرجعیت علمی با نگاهی به نقش‌آفرینی دانشجویان در تحقق آن و موانع موجود

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 51-53

پژمان باقری؛ ابوالقاسم آوند؛ سید امین کوهپایه؛ رضا همایونفر؛ مجتبی فرجام؛ فاطمه آوند