موضوعات = زنان و زایمان
تعداد مقالات: 11
1. تراتوم کیستیک تخمدان حاوی دندان بالغ (گزارش مورد )

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 502-508

ژیلا آگاه؛ فاطمه برزویی؛ نرجس حشمتی فر


2. تأثیر مداخله مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی پس از زایمان در مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 509-520

اشرف خرمی راد؛ مجتبی انصاری شهیدی؛ حسن رضایی جمالویی؛ پروانه صادقی مقدم


3. پیامدها و معضلات همراه با لقاح داخل آزمایشگاهی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه مروری

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 359-371

حدیث سوری نژاد؛ میترا صوابی اصفهانی؛ محمد جواد طراحی؛ الهام ادیب مقدم


4. بررسی استرس اکسیداتیو، فاکتورهای التهابی و برخی ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (مطالعه مورد شاهدی)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 294-301

فرزانه منتظری فر؛ مرضیه قاسمی؛ رسول تقویی فر؛ مهدیه کیخانژاد؛ منصور کرجی بانی؛ ابراهیم علیجانی


5. بررسی میزان بیان microRNA-4443 در بافت‌های پارافینه سرطان تخمدان در مقایسه با غیرتوموری تخمدان

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 642-646

عاطفه پورتقی؛ سمیه رئیسی؛ مریم پیمانی


6. مقایسه تأثیر آموزش با کتاب الکترونیک همراه و پادکست بر آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 684-690

سیده فاطمه میررفیعی؛ مهرناز گرانمایه؛ مسعود قادی پاشا؛ مینا قلعه نوئی


7. کرونا ویروس جدید(covid-19) در بارداری و زایمان: مطالعه مروری

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 522-531

فرزانه رحیمی؛ شادی گلی


8. بررسی کیفیت زندگی ماماهای شاغل در زایشگاه و مراکز بهداشتی درمانی شهر زابل

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 374-378

ساناز نهبندانی؛ مریم کوچک زایی؛ هایده اربابی؛ شیوا ریگی


9. بررسی تاثیر کپسول سیاه دانه بر کیفیت زندگی دانشجویان دارای سندرم پیش از قاعدگی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 779-787

سمانه مسکنی؛ مهین تفضلی؛ حسن رخشنده؛ حبیب اله اسماعیلی


10. ارتباط سطح سرمی گرلین مادر با شاخص های آنتروپومتریک بدو تولد نوزاد

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 337-343

اشرف صابر مشهدطرقی؛ نجمه تهرانیان؛ سمیه یوسفی؛ انوشیروان کاظم نژاد