موضوعات = کودکان و نوزادان
تعداد مقالات: 2
1. گزارش یک مورد میکروفتالمی یک طرفه

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 950-958

نسرین هاشمیان نژاد؛ مژده ناوی نژاد


2. نقش ویسفاتین در باروری و تولید مثل

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 829-844

اشرف صابر مشهدطرقی؛ نجمه تهرانیان؛ شیوا پورعلی رودبنه؛ متین السادات اسمعیل زاده