کلیدواژه‌ها = تمرین تناوبی شدید
تعداد مقالات: 5
4. تاثیر 3 هفته کاهش بار تمرین در محیط هایپوکسی بر شاخص آپوپتوزی نسبت Bax/Bcl2 و جمعیت سلول های اپیتلیالی حبابچه های ریوی

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 393-402

مهدی یادگاری؛ سیمین ریاحی؛ شادمهر میردار؛ غلامرضا حمیدیان


5. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال‌های کلسیمی گیرنده های رایانودین (RyR2) و پمپ کلسیمی SERCA2a در موشهای صحرایی ایسکمی شده

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 267-277

اکبر سازوار؛ یعقوب مهری الوار؛ علیرضا قارداشی افوسی؛ محمدحسین نظری