نویسنده = زهرا زارع
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط راهبردهای مقابله‌ای و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در دوران پاندمی کووید 19

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 650-662

زهرا زارع؛ مینا قلعه نوئی؛ ندا مهدوی فر؛ نفیسه زارع؛ ساجده اعتمادی


2. طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست زا بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 183-191

مریم حیدری؛ علی مهری؛ حمید جوینی؛ صدیقه رستاقی؛ زهرا زارع


3. بررسی رابطه فرسودگی شغلی و هوش معنوی در ماماهای شاغل در بیمارستان مبینی و مراکز بهداشتی- درمانی شهر سبزوار

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 213-133

زهرا زارع؛ معصومه شریف زاده؛ صدیقه رستاقی؛ مریم مازندرانی؛ علی مهری