نویسنده = محمد علیزاده
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سیلی‌بینین بر تکثیر سلولی و بیان ژن فاکتور رشد شبه‌انسولین-1 (IGF-1) در سلول‌های فیبروبلاست ختنه‌گاه انسانی در محیط برون‌تنی

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 675-687

سودابه الیاسی؛ جینا خیاط زاده؛ سعیده ظفربالانژاد؛ سپیده الیاسی؛ محمد علیزاده


2. ارتباط میان عادات غذایی با اضافه وزن و چاقی در بین دانش آموزان دختر (12-15 ساله) نوجوان شهر ارومیه

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 121-129

هانیه قربان نژاد؛ محمد علیزاده؛ علیرضا دیدارلو؛ فرنوش بخشی مقدم


3. ارتباط الگوهای غذایی با اضافه‌وزن و چاقی در بین دختران نوجوان شهر ارومیه

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 7-17

هانیه قربان‌نژاد؛ علیرضا دیدارلو؛ فرنوش بخشی مقدم؛ محمد علیزاده


4. ارتباط میان ناامنی غذایی با اضافه‌ وزن و چاقی در بین دانش‌آموزان دختر (12ـ15سال) نوجوان شهر ارومیه

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 657-663

هانیه قربان‌نژاد؛ فرنوش بخشی مقدم؛ محمد علیزاده؛ علیرضا دیدارلو