نویسنده = احسان موسی فرخانی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه مدل‌های فرامینگهام و گلوبوریسک در ارزیابی خطر حوادث قلبی عروقی در جمعیت ایران

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 751-764

بهناز بیگی؛ حمید رضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ احسان موسی فرخانی


2. کم‌خونی مادر در دوران بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت کم‌خونی مادر و پیامدهای نوزاد

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 124-132

منور افضل آقایی؛ احسان موسی فرخانی؛ بهناز بیگی؛ رضا افتخاری گل؛ وجیهه اسلامی؛ حمیدرضا بهرامی


3. بررسی پراکندگی فضایی پدیکلوز در شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 95

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 127-132

بهناز بیگی؛ حمیدرضا بهرامی؛ رضا افتخاری گل؛ نجمه مهاجری؛ بتسابه یوسفی؛ حسین بوسعید؛ احسان موسی فرخانی